Bemutatkozás

A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 2016.01.04-én nyitotta meg kapuit a városban élő kisgyermekes családok előtt.

Bölcsődénk két csoportban,26 fő kisgyermek ellátását szolgálja.

Fokozatos beszoktatással segítjük a kisgyermekek adaptációját az új élethez. A kisgyermeknevelők és a dajkák elhivatott,gyermekközpontú,hivatását szívből szerető,lendületes szakemberek.

Az intézmény tárgyi feltételeit a szakmai követelményeknek megfelelően, egységes szempontok alapján alakítottuk ki. A gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási eszközökkel, korszerű játékokkal rendelkezünk. A szabad mozgást, játékot lehetővé tevő, biztonságos környezetben neveljük a gyermekeket.

A bölcsőde saját nevelési-gondozási program szerint dolgozik, amit „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” figyelembevételével dolgozott ki. Ez az egymásra épülés biztosítja egyrészt az általános követelmények teljesítését, másrészt a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodást.

Bölcsődénk elsősorban azoknak az édesanyáknak – rajtuk keresztül a családjaiknak – próbál segítséget nyújtani, akik szeretnének visszamenni a munka világába, és ehhez gyermekük napközbeni ellátására van szükségük.

Hitvallásunk a GYERMEKNEVELÉSRŐL

A város hagyományainak megfelelően intézményünkben is a nyitott, családbarát légkörre törekszünk, ahol a szülők betekintést kapnak a bölcsőde mindennapi életébe. A jeles ünnepeket (farsang, gyermeknap, óvodába menők búcsúdélutánja, Mikulás, stb.) és a város élő hagyományait megtartjuk a szülők részvételével.

Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van az egyéni bánásmódhoz, hogy szeretettel és figyelemmel kísérve fejlődhessen. Mindennapjaink tervezésénél célunk a gyermekek vidám, nyitott, kiegyensúlyozott, játékban elmélyülő, kreatív, önbizalommal rendelkező személyiséggé érése. Ajtónk nyitva áll minden szülő előtt, a szülők bizalommal fordulhatnak gyermekeik nevelőihez.