Időszakos gyermekfelügyelet

A szülő elfoglaltsága, képzésben való részvételének idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét.
Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire, külön térítési díj ellenében.

A térítési díj összegét Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2015. (X. 5.) rendeletében határozta meg.

Az időszakos gyermekfelügyeletért fizetendő díj: 2000 Ft/alkalom

A szolgáltatás heti maximum három alkalommal vehető igénybe,8-12 óráig. Az időszakos gyermekfelügyelet keretein belül történő nevelés-gondozás céljai, alapelvei, feladati azonosak a bölcsődei alapellátáséval.

 • A szolgáltatást csak egészséges gyermek veheti igénybe. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell.
 • A szolgáltatásra előre kell jelentkezni, személyesen a bölcsődében.
 • A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk.
 • Ha a szülő bármilyen ok miatt nem hozza gyermekét, bejelentkezését egy nappal előtte 12 óráig le kell mondania.
 • Ha a kért időpontban nem jelenik meg, és nem mondta le az igényt, egy hónapra kizárja magát a szolgáltatásból.
 • A bejelentett időpontot minden esetben szigorúan be kell tartani. Aki gyermekét az időponton túl jelzés nélkül az intézményben hagyja, szintén kizárja magát a szolgáltatás igénybevételéből a következő hónapra.
 • Az első alkalommal a szülő bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást.
 • A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy gyermekeik tisztán, ápoltan érkezzenek.
 • A gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg, és a kisgyermeknevelő nem adhatja ki a gyermeket olyan személynek sem, aki ittas.
 • Ha a gyermek napközben megbetegszik, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy a szülő által kijelölt hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám, amit regisztráláskor kérünk megadni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét.
 • A bölcsődébe behozott tárgyakért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.

                                                                                                                                                                        Kondákor Zoltánné